Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Dịch vụ của Công ty BitcasinoFun

Định nghĩa

  • BitcasinoFun được gọi là ‘chúng tôi’ hoặc ‘chúng ta’
  • Người chơi được gọi là “bạn” hoặc ‘Người chơi’
  • ‘Trò chơi’ có nghĩa là các trò chơi xèng có thể thỉnh thoảng có sẵn trên trang web BitcasinoFun
  • Một chương trình được thiết kế để thực hiện mục đích chơi game được gọi là ‘Trang web’

1. Tổng quát

1.1. Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản và Điều kiện”) áp dụng cho việc sử dụng các trò chơi có thể truy cập thông qua BitcasinoFun.

1.2. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, Người dùng đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này và xác nhận rằng họ hiểu và sẽ tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này.

1.3. Các thể loại và phương thức sử dụng, đặc biệt bằng thiết bị di động và/hoặc phần cứng hoặc phần mềm khác, sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của Điều khoản & Điều kiện.

1.4. Trang web và Trò chơi được chơi miễn phí và không yêu cầu mua bằng bất kỳ hình thức nào.

1.5. Trang web và các dịch vụ được cung cấp trên Nền tảng chỉ dành cho mục đích giải trí và không được sử dụng liên quan đến bất kỳ hình thức cờ bạc hoặc cá cược nào.

1.6. Bạn phải đọc kỹ toàn bộ các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được tiếp tục sử dụng Trang web.

1.7. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi thực hiện các sửa đổi như vậy, chúng tôi có thể thực hiện các bước thích hợp để thông báo cho bạn những thay đổi đó, nhưng bạn sẽ có trách nhiệm duy nhất là kiểm tra mọi sửa đổi, và/hoặc cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ BitcasinoFun sau bất kỳ sửa đổi nào như vậy đối với các Điều khoản và Điều kiện sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi, và/hoặc cập nhật đó.

1.8. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được xuất bản bằng một số ngôn ngữ nhằm mục đích cung cấp thông tin và người chơi có thể dễ dàng truy cập. Phiên bản tiếng Anh là cơ sở pháp lý duy nhất của mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi và trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào đối với bản dịch dưới bất kỳ hình thức nào, phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Tuyên bố ràng buộc

2.1. Bằng cách đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi các quy tắc của BitcasinoFun được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng. Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

2.1.1. Bạn tham gia Trò chơi đúng với tư cách cá nhân và không chuyên nghiệp của mình; và chỉ tham gia với mục đích giải trí và vui chơi;

2.1.2. Bạn tham gia Trò chơi nhân danh chính mình chứ không phải nhân danh bất kỳ người nào khác;

2.1.3. Bạn được phép ở khu vực pháp lý mà bạn đang ở để sử dụng các dịch vụ đó;

2.1.4. Phần mềm máy tính, đồ họa máy tính và giao diện người dùng mà chúng tôi cung cấp cho bạn thuộc quyền sở hữu của BitcasinoFun hoặc các cộng sự của BitcasinoFun và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm cho mục đích giải trí, cá nhân của riêng mình theo tất cả các quy tắc, điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đã thiết lập và phù hợp với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành;

3. Ứng xử thích hợp

3.1. Người dùng, cụ thể là:

3.1.1. Không cố gắng dịch ngược mã hoặc sao chép phần mềm trò chơi được sử dụng trên Trang web, không can thiệp vào những phần mềm này theo bất kỳ cách nào khác và không phát triển bất kỳ phần mềm nào can thiệp vào phần mềm trò chơi được sử dụng trên Trang web và như một phần của giao tiếp máy khách-máy chủ;

3.1.2. Không sử dụng bất kỳ loại phần mềm nào cho phép sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc cho phép lập hồ sơ đối thủ hoặc thông đồng người dùng;

3.1.3. Không sử dụng bất kỳ phần mềm nào, theo quyết định riêng của Nhà điều hành, được coi là chương trình cho phép người dùng gian lận hoặc mang lại cho người dùng lợi thế không công bằng so với người chơi khác;

3.1.4. Không sử dụng bất kỳ tập lệnh nào không được Nhà điều hành cho phép;

3.1.5. Không sử dụng bất kỳ phần mềm nào cho phép người dùng phân tích hoặc tái tạo Trang web hoặc các trò chơi riêng lẻ, hoặc cho phép người dùng can thiệp vào Trang web và trò chơi và / hoặc chương trình của họ theo bất kỳ cách nào khác;

3.1.6. Không sử dụng bất kỳ chương trình nào gây ra gánh nặng quá mức cho máy chủ.

4. Trò chơi bị đào thải và bị hủy bỏ

4.1. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thời gian ngừng hoạt động, gián đoạn máy chủ, độ trễ hoặc bất kỳ xáo trộn kỹ thuật hoặc chính trị nào đối với trò chơi.

4.2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào được coi là hoặc được cho là đã phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web hoặc nội dung của nó; bao gồm nhưng không giới hạn, sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc truyền tải, mất mát hoặc hỏng dữ liệu, giao tiếp hoặc lỗi đường truyền, việc sử dụng sai trang web hoặc nội dung của bất kỳ người nào hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung.

5. Trách nhiệm hữu hạn

5.1. Không ảnh hưởng đến tính chung của điều khoản trước, chúng tôi, giám đốc, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi:

5.1.1. Không đảm bảo rằng phần mềm, Trò chơi và Trang web phù hợp với mục đích của chúng;

5.1.2. Không đảm bảo rằng phần mềm, Trò chơi và Trang web không có lỗi;

5.1.3. Không đảm bảo rằng phần mềm, Trò chơi và Trang web sẽ có thể truy cập được mà không bị gián đoạn.

5.1.4. Sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, chi phí hoặc thiệt hại nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, ngẫu nhiên hay cách khác, phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc việc bạn tham gia Trò chơi.

5.1.5. Theo đây, bạn đồng ý hoàn toàn bồi thường và không gây tổn hại cho chúng tôi, giám đốc, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đối với bất kỳ chi phí, chi phí, mất mát, thiệt hại, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý nào gây ra có thể phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc tham gia vào trò chơi.

6. Tính hiệu lực từng phần

6.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và tất cả các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực mà không bị ảnh hưởng bởi việc cắt bỏ đó.

7. Chuyển nhượng

7.1. Chúng tôi có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng hợp pháp thỏa thuận này. Bạn không có quyền được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng thỏa thuận này.

8. Toàn bộ thỏa thuận

8.1. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi đối với Trang web và, lưu trong trường hợp gian lận, thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời, cho dù là điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi đối với Trang mạng.